Katerina Taleska

професор по англиски јазик и книжевност,

Contact

Katerina Taleska

Info

Katerina Taleska

Tijana Manasievska

професор по германски јазик и книжевност

Contact

Tijana Manasievska

Info

Tijana Manasievska

Aleksandra Cvetanovska

по англиски јазик и книжевност

Contact

Aleksandra Cvetanovska

Info

Aleksandra Cvetanovska

Александра Цветановска – професор по англиски јазик и книжевност (општ и специјализиран  за разни области), македонски јазик за странци – на сите возрасти и нивоа (од А1 до C2); индивидуална и групна настава.